PO-NOR-KA
   Software pro rychlejší kalkulace, přípravu zakázek, normování, evidenci a sledování výroby
PO-NOR-KA
Software pro rychlejší kalkulace, přípravu zakázek, normování, evidenci a sledování výroby

Naše nabídka

Naše programy

Reference

Ceny, záruky a podmínky

Odpovědi na otázky

Vyzkoušejte si zdarma

Vlastnosti a stručné popisy programů

Programy jsou určeny pro strojírenské výrobní podniky a malé živnostenské firmy se zakázkovou i opakovanou výrobou. Obsahují nové racionální metody vypracování výrobních postupů, výpočty času výrobních operací i souhrnné pracnosti výroby dílů a svařovaných konstrukcí, nabídkové a zpřesněné kalkulace, kapacitní propočty, rozpisy zakázek a tisky výrobní dokumentace, sledování rozpracovanosti, výrobních nákladů, výkonů pracovníků a kapacitního vytížení pracovišť.

Z hlediska požadavků na kvalitu přípravy výroby a vlastní výroby, jejich zcela mimořádnou předností je, že preventivně zajišťují jednotnost (opakovanost, standardizaci) výrobních postupů, časů práce, materiálů, cenových kalkulací, čímž eliminují vznik možných chyb, vícenákladů, víceprací a neefektivnosti při přípravě výroby i v průběhu výroby.

Programy řady LADY

jsou řešeny modulárně, můžete si je postupně doplňovat.
Programy jsou určeny pro operační systémy Windows (testovali jsme je pro verze 95, 98, NT, 2000, ME i XP). Umožňují práci v síti Windows i v sítích podporujících Windows, t.j. více uživatelů na svých počítačích může pracovat současně se shodnými daty, např. s evidencí postupů.
Evidence výrobních postupů, materiálů, výrobků, výrobních příkazů jsou jednoduché a přehledné. Udržování, vyhledávání, rušení záznamů je dostatečně rychlé, spolehlivé a bezpečné. Ochrana dat proti jejich náhodné ztrátě je zajištěna jejich automatickým zálohováním při ukončení programu.
Programy LADY jsou koncipovány tak, aby byly velmi jednoduché v nárocích na instalaci, obsluhu a bezchybný chod. Nejstarší verze bezchybně fungují již od roku 1992. Po celou životnost prakticky nevyžadují žádnou údržbu nebo dodatečné náklady na udržení funkce schopnosti.
Verze pro Windows jsou zpracovány v jazyce CA-Visual Objects (verze 2.5), který je nezávislými konzultanty hodnocen jako nejvhodnější pro tuto oblast programů, je hodnocen také jako výborný pro střední a velké databázové aplikace (viz tato analýza programovacích jazyků).

Nabízíme tyto programy:

Plně funkční demoverzi programu LADY1 si můžete stáhnout pro vyzkoušení. Stažení demoverze přes telefonní linku trvá cca 10 minut, ale pokud jste připojeni rychlejším způsobem, tak to může být hotovo za několik sekund. V demoverzi můžete uložit 10 postupů a počítat normy spotřeby času pro 8 vybraných činností (profesí).
Demoverzi jiného vybraného programu LADY Vám pošleme na vyžádání na CD poštou.

Programy v Excelu

Programy v Excelu si můžete stahnout na stránkách http://www.po-nor-ka-excel.wz.cz, kde je i jejich podrobnější popis a další informace.

Copyright © 2007
PO-NOR-KA, sdružení podnikatelů